1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie:

a). stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

b). nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a). za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Produktu.

W tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

b). kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Master Card Electronic) lub poprzez skorzystanie z Przelewy24,

W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności za zamówione Produkty lub po autoryzacji wpłaty na rzecz Sprzedawcy przez system bankowy.

4. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego nie są znane Sprzedawcy. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.

5. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

6. Rozliczenie płatności za Produkty zamówione w Sklepie Internetowym WOW COSME odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

7. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

a). dane teleadresowe Klienta są błędne lub na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Produktu lub Produktów,

b). transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24, lub płatności kartą kredytową/debetową,

c). płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia formy płatności „za pobraniem” wobec Klienta, który nie odebrał dwóch kolejno wysłanych zamówień.