1. Sklep Internetowy WOW COSME realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych państw Unii Europejskiej . Sprzedający może wyrazić zgodę na zrealizowanie zamówienia poza w/w obszar na podstawie odrębnych ustaleń z Klientem. .

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia. Jeżeli takiej informacji Sprzedający nie zamieści należy przyjąć, że maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze (bez uwzględnienia czasu dostawy), pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie Sklepu.

4. Dla Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 12.00, w Sobotę lub w Niedzielę i Święta, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i potwierdzone drogą elektroniczną przez Sprzedającego (płatność za pobraniem) oraz w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało w całości opłacone – tj. dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym serwisu Przelewy24 lub rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta, za pośrednictwem wybranej opcji dostawy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient może również odebrać Towary osobiście pod adresem: ADM COSME Sp. z o. o. ul. Zwycięska 14ce/B , 53-033 Wrocław  

6. W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. Klient może sprawdzić status swojej przesyłki na stronie wskazanej firmy kurierskiej.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

8. Klient ma prawo żądać od pracownika Kuriera lub osoby, która dostarcza przesyłkę spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

9. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach produktowych Sklepu Internetowego oraz w „Koszyku” podczas składania Zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego Zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. Koszt dostawy zostanie uwzględniony na fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w podsumowaniu Zamówienia.

10. Ze względu na dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 8.00-17.00.

11. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z przyczyn leżących po stronie Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy w godzinach 8.00-17.00, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia.

12. Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.